Indkaldelse til Tingbjerg Svømmeklubs ordinære generalforsamling

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00

i Klubbens lokaler Tingbjerg Ås 17 kld., 2700 Brønshøj.

 

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.

Medlemmer over 14 år har stemmeret.

Forældre til børn under 14 år har ret til at deltage i generalforsamlingen med én stemme pr. barn.

 

Dagsorden:

1    Valg af dirigent.

2    Beretning

3    Regnskab

4    Indkomne forslag

5    Valg af bestyrelse             

a.   Næstformand                 

b.   Kasserer                                           

c.    Bestyrelsesmedlemmer   

                                               

                       

d.    Bestyrelsessuppleant       Vakant

6     Eventuelt